શાહપુર  વિસ્તારમા મકાનમાથી પરપ્રાંતિય વિદેશી  દારૂની નાની મોટી ફુલ-૬૭૬ બોટલ કિ.રૂ.૭૫,૨૫૨/- સહીત કુલ્લે રૂ.૨,૦૫,૨૫૨/- નો મુદામાલ ઝડપી લેતી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ  ઝોન-૦૨, અમદાવાદ શહેર.
Ahmedabad news

શાહપુર વિસ્તારમા મકાનમાથી પરપ્રાંતિય વિદેશી દારૂની નાની મોટી ફુલ-૬૭૬ બોટલ કિ.રૂ.૭૫,૨૫૨/- સહીત કુલ્લે રૂ.૨,૦૫,૨૫૨/- નો મુદામાલ ઝડપી લેતી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ઝોન-૦૨, અમદાવાદ શહેર.

Views: 14
0 0
Spread the love

Read Time:4 Minute, 8 Second

પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેર નાઓના હુકમથી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર .સેક્ટર-૧ તથા નાયબ પોલીસ કમિશનર , ઝોન-૨ નાઓની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર ઝોન-૨ વિસ્તારમાં પ્રોહી/જુગારની ગે.કા. પ્રવ્રુતિઓ શોધી કાઢી કાર્યવાહી કરવા સારૂ તેમજ પ્રોહીબીશન અંગેની ડ્રાઈવ અન્વયે નાયબ પોલીસ કમિશનર , ઝોન-૨ નાઓના સીધા સુપરવિઝન હેઠળ ઝોન-૨ એલ.સી.બી સ્કોડના પો.સ.ઈ.એસ.આર.રાજપુત તેમજ એલ.સી.બી. સ્ટાફના માણસો સાથે તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત આધારે મનં ૨૨૩૦, મોઢવાડાની પોળ, હલીમની ખીડકી, ભગતના દવાખાનાની સામે, શાહપુર અમદાવાદ શહેર ખાતે આરોપીના મકાનમાથી વેચાણ કરવા સારૂ લાવેલ પરપ્રાંતિય ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની નાની-મોટી બોટલો નંગ-૬૭૬ જેની કુલ્લે કિ.રૂ.૭૫, ૨૫૨/- નો તથા મોબાઈલ ફોન અને જ્યુપીટર ગાડી મળી કુલ્લે રૂ. ૨,૦૫,૨૫૨/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક

આરોપીને પકડી લઈ તેની વિરુધ્ધમાં શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાવી પ્રોહીબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢી પ્રસંશનીય કામગીરી એલ.સી.બી ઝોન-૨ સ્ક્વોડ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.

આરોપીના નામ :- વીક્કી ઉર્ફે મંગો સ/ઓ કનુભાઈ મનજીભાઈ ચૌહાણ ઉવ ૩૫ રહે. મનં ૨૨૩૦, મોઢવાડાની પોળ, હલીમની ખીડકી, ભગતના દવાખાનાની સામે, શાહપુર અમદાવાદ શહેર

વોન્ટેડ: દારૂનો જથ્થો આપનાર રાજ ઉર્ફે છોટા રાજા દીલીપભાઈ પ્રજાપતિ રહે. અલીપોળ સામે, કડીયાનાકા પાસે દરીયાપુર અમદાવાદ જેનો મોન ૬૩૫૯૨૫૧૦૮૦ નો છે તે.

આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ: (૧) ગાંધીનગર સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશન

ગુ.ર.ન. ૧૧૨૧૬૦૨૫૨૨૦૦૬૬ ધી १४३,१४७,१४८,१४८,३०७,५०८ (२) विगरे ઈપીકો કલમ

(૨) શહેર કોટડા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.ન. ૧૧૧૯૧૦૪૧૨૨૧૨૫૬ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૨૪,૩૨૩,૪૫૨,૪૨૭ વિગેરે મુજબ

(૩) નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.ન. ૧૭૯/૨૦૧૪ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩૨૩,૫૦૬(૨) વિગેરે

(૪) નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.ન. ૧૭૮/૨૦૧૪ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૨૯૪(ખ),૩૨૩,૫૦૬(૨) વિગેરે (૫)

શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.૨.ન. ૧૧૧૯૧૦૪૩૨૦૧૦૪૫ ધી ઈ.પી.કો કલમ ૩૨૩,૨૯૪(ખ), ૧૧૪, ૫૦૬(૧) મુજબ

(૬) શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.ન. ૦૫/૨૦૧૪ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૨૩,૨૯૪(ખ), ૫૦૬ વિગેરે

(૭) આ કામનો આરોપી અગાઉ પ્રોહીબીશન અંગેના ગુનાઓમાં પકડાયેલ છે તેમજ તેને પાસા પણ થયેલ છે.

કામગીરી કરનાર અધિકારી/કર્મચારીઓ:

(૧) પો.સ.ઇ. એસ.આર.રાજપુત

(૨) અ.હે.કો. સફીક અહેમદ સીરાજ અહેમદ (બાતમી)

(૩) અ.હે.કો. દેવકરણભાઈ અજાભાઈ

(૪) અ.હે.કો. દેવજીભાઈ ભીખાભાઈ

૫) અ.પો.કો. અજયકુમાર નરસિંહભાઈ

( (૬) અ.પો.કો. ભાગ્યપાલસિંહ વિજયસિંહ

(૭) અ.પો.કો. ચિરાગકુમાર જયરામભાઈ (બાતમી)

(૮) અ.લો.ર. રોનકકુમાર જયરામભાઈ (બાતમી) નોકરી તમામ : એલ.સી.બી. ઝોન-૨, સ્કોર્ડ અમદાવાદ શહેર.

રિપોર્ટર : રાકેશ પરમાર

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Spread the love

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *